Loutková scéna Svět pohádek

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: _
adresa: _

poznámka:
součást ZV ROH Závodů Gustava Klimenta ve Znojmě

vybudováno ve spolupráci s Moravskou ústřednou v Únanově