Melantrich, vydavatelství Československé strany socialistické

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha 1
adresa: Václavské náměstí 36
PSČ: 112 12