De Stijl

rok vzniku: 1917
rok zániku: 1928
obec: _
adresa: _

poznámka:
holandský časopis