Dóžecí palác, Sala del Maggior Consiglio

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Benátky (Venezia)
adresa: _