Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Brno (Brno-město)
adresa: _