Univerzita

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Štyrský Hradec
adresa: _