Hall des Chars

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Strasbourg
adresa: _