Ústav tech. fyziky ČSAV

osoba, narození
Bačkovský Jindřich, 4. 5. 1912