Dunski instytut kultury

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Poznaň (Poznań)
adresa: ul. Św. Marcin 80/82
PSČ: 61/809
tel.: 061/853 81 47
fax: 061/853 81 47