Dívčí gymnázium Minerva

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: _

poznámka:
založeno r. 1890 jako první české dívčí gymnázium )zasloužila se o to Eliška Krásnohorská)