Mestské kultúrne stredisko

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Nové Zámky (Nové Zámky)
adresa: _