Hranice

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Hranice
adresa: _