Odbor školství a kultury ONV Praha 9

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1989   Viktor Pivovarov: Výstava 1989
1989   Jiří Sozanský: 1970 - 1989
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1987   Tvrdohlaví
1988   Demartini, Sozanský: Objekty, obrazy
1988   12/15 Pozdě, ale přece
1988   Výstava 5 + 3
1989   Svornost 89'
1989   14 (Obrazy - grafika)
1990   Zaostalí
1990   K rok ´90 (Tunel)
nedatováno   BOXART
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1989   Pavel Míka: Zubatá, 1988
1989   Jaromíra Němcová 1959 (Trůn 1988)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1988   Jeden starší - jeden mladší
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1989   Malba a plastika mladých
1990   Volné seskupení 12/15 v obrazech (Pozdě, ale přece)