Medzizdroje u Štětína

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Medzizdroje u Štětína
adresa: _