Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

instituce, obec, adresa
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Praha, M. D. Rettigové 4