Institut výtvarné fotografie SČF

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: _