Josef Vondráček, hrnčířská dílna

rok vzniku: 1860
rok zániku: 1878
obec: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
adresa: Pražská 246

poznámka:
Josef Vondráček (1828-1878) si v domě (Pražská ulice 246) postavil v 60. letech 19. století první kasselskou pec umožňující výpal až do 1300 stupňů. Do té doby se v Kostelci nad Černými lesy vyráběla jenom „měkkota“, nízko (kolem 900 stupňů) pálené zboží.
Měl dva hrnčířské kruhy, zaměstnával pomocníka, kterému platil týdně 3 zlaté 20 krejcarů. V roce 1865 vypálil 50 pecí. Spotřeboval 100 sáhů dříví, 20 fůr jílu, 2 fůry hlíny. Vyrobil zboží za 1400 zlatých. (dopis Purkmistrovského úřadu v Kostelci ze dne 13.1.1866 Tržební a průmyslové komoře v Praze, Okresní archiv Kolín, fond Městský úřad Kostelec nad Černými lesy, nezařazeno; 1866 - seznam kosteleckých hrnčířských dílen v dopise Tržní a průmyslové komory v Praze purkmistrovskému úřadu v Kostelci)
Vyráběl užitkové hnědé nádobí z neplavené hlíny. Výrobky neznačil. V letech 1878-1883 vedla dílnu vdova Kateřina Vondráčková (rozená Navrátilová).