Masojedy

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Masojedy
adresa: _

poznámka:
25.01.1342 - první písemná zpráva
1990 - samostatná obec
Malá obec 8 kilometrů jihozápadně od Českého Brodu na levém břehu potoka Bušince. - Nadmořská výška: 354 m. - Název odvozen patrně ze složeniny slov lidé jedící maso. Nejstarší písemné záznamy o obci pochází z r. 1342, kdy se připomíná Hron z Masojed „de Masogied“, kterému král Jan Lucemburský propůjčil jako svému společníku práva a platy v Nové Vsi u Českého Brodu. Páni z Masojed obec vlastnili do r. 1360, kdy Jan z Masojed prodal Masojedy společně se sousedními Doubravčicemi Mindenskému biskupovi Dětřichovi z Portic jako nadační zboží pro nově založený klášter ve Skalici (1357). V l. 1360-1421 byla majetkem Skalického kláštera. Až do poloviny 16. stol. ji vlastnili drobní šlechtici, poté patřila k panství Tuchoraz a v l. 1579-1621 byla majetkem Smiřických ze Smiřic a součástí panství Kostelec nad Černými lesy. Od r. 1626 ji až do r. 1848 vlastnili Liechtensteinové, noví majitelé panství. Po r. 1850 byla obec místní částí Doubravčic, a to až do r. 1990, kdy se osamostatnila. - K památkám patří na návsi kaplička se zvoničkou, žulový pomník padlým v 1. sv. válce z r. 1919 a několik roubených domů (čp. 2, a 7).
zdroj - www.svkkl.cz