Libodřický mohylník, archeologická lokalita

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: _
adresa: _

poznámka:
Archeologická památková rezervace