Dům č.p. 7

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
adresa: _

heslo:
Dům klasicistního původu (severně od zámku), zachycen na katastrální mapě z r. 1841 byl novodobě přestavěn.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973