Dům č.p. 5

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
adresa: Českobrodská

heslo:
Přízemní dům s hladkým 5 osým průčelím do ulice. Bývalý hl. vstup v ose zazděn. Objekt má plochostropé přízemí a sklep kamenně valeně zaklenutý.
Dům barokního původu, na katastru z r. 1841 zachycen bez dvorního křídla. Novodobě adaptován.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973