Latvijas PSR Kultūras ministrija

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Riga
adresa: _