Humoristické listy, časopis

rok vzniku: 1858
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: _