Galeria Căminul Artei (ETAJ)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Bukurešť (Bucureşti)
adresa: _