IC Geopark

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
adresa: Námestie sv. Trojice č. 6