Vysoká škola umělecko-průmyslová, Ateliér sochařství Kurta Gebauera