Stálá expozícia európskeho umenia 16. a 20. storočia z daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej

termín: stálá expozice
instituce: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
typ výstavy: kolektivní