Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

termín: 2006/04/26 - 2006/06/27
instituce: Galerie Gaudeamus
typ výstavy: kolektivní