Jan Ambrůz: O lehkkosti a tíži

termín: 1991/04/15 - 1991/05/05
instituce: Galerie Václava Špály
typ výstavy: autorská