Daniela a Karel Benešovi: Grafika, malba

termín: 2006/02/08 - 2006/04/02
instituce: Zámecká galerie Chagall
typ výstavy: kolektivní