České umění 2. pol. 20. stol. ze sb. GUKV

termín: stálá expozice
instituce: Galerie umění Karlovy Vary
typ výstavy: kolektivní