Jan Kavan - grafika

termín: 2005/10/06 - 2005/10/30
instituce: Galerie Špejchar
typ výstavy: autorská