David Drábek: Embayo anebo automobily východních Čech

termín: 2006/02/07
instituce: Divadlo hudby OKS
typ výstavy: divadelní představení

poznámka:
divadlo