Jan Chovanec: Lidé, které jsem spatřil na ulici

termín: 2005/09/19 - 2006/03/30
instituce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
typ výstavy: autorská