Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února

termín: 1978/02/23 - 1978/04/09
instituce: Galerie Československý spisovatel
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
do 9. 4. - Přehled kulturních pořadů v Praze, č. 4/1978, s. 48