Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února

termín: 1978/02/22 - 1978/04/23
instituce: Galerie Václava Špály
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
do 16. 4. - Přehled kulturních pořadů v Praze, č. 4/1978, s. 48