Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století

termín: 2003/06/12 - 2003/08/17
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Salon, Kabinet
Grafická tvorba se v Evropě začíná samostatně rozvíjet na rozhraní středověku a renesance. K nejstarším technikám tisku
z výšky se tehdy pozvolna připojují rytecké techniky tisku z hloubky, z velké části odvozené ze zlatnictví. Vzrůstající výroba papíru brzy umožnila téměř neomezenou produkci grafických tisků, které se začaly uplatňovat zpočátku jako náhrada dražší deskové malby a iluminovaných rukopisů. Později, především po objevení hlubotiskové rytiny, se pole působnosti grafického umění značně rozšířilo. Pro svou relativní dostupnost bylo grafického tisku využíváno v mnoha oborech. Grafická rytina byla dlouho nepřekonatelnou ilustrační technikou, sloužila k poučení i k dokumentaci, zprostředkovávala rozšíření portrétů významných osobností, byla využívána v topografii i jako předloha pro obory uměleckých řemesel, architektury, módy atd.. Reprodukováním uměleckých děl dopomáhala k šíření nových stylů i myšlenek a přispěla tak mnohdy k mezinárodnímu sjednocení umělecké produkce i vkusu.
Grafické postupy a techniky zrozené na počátku z ryze praktických, užitkových důvodů, se brzy začaly uplatňovat stejnou měrou i pro tvorbu volných uměleckých děl. Pro četné umělce se grafika stala svébytným uměleckým projevem. Spolu s vývojem dobového stylu se dynamicky rozvíjela i po stránce technologické. Vznik nových technik, či úpravy technologických postupů často odpovídaly aktuálním požadavkům doby. Grafika se tak postupem času vyvinula v samostatný umělecký druh, kterým je dodnes.
Výstava uspořádaná ze sbírek Muzea umění Olomouc představí techniky grafického umění nejen z hlediska jejich historického či uměleckého vývoje, ale přiblíží divákovi také samotný proces vzniku grafického díla. K expozici vychází katalog koncipovaný jako stručný průvodce dějinami a pracovními postupy originální tiskové grafiky.
-hz-