Jan Jemelka: Grafika 1995 - 2005

termín: 2005/12/08 - 2006/01/15
instituce: Malá galerie Muzea Kroměřížska
typ výstavy: autorská

poznámka:
Vystoupí Adam Novák, housle. Součástí vernisáže je přednáška M. Altrichtera "Slovo vtělené v barvách" - vyprávění o duši knihy.