II Veletrh knih, starých tisků a grafiky

termín: 2005/09/16 - 2005/09/18
instituce: Výstaviště Praha
typ výstavy: nevýtvarná