in the light of the overhead

termín: 2012/05/04 - 2012/05/30
instituce: Post Box Fine Art
typ výstavy: kolektivní