The Need to Document

termín: 2005/04/03 - 2005/05/29
instituce: Halle für Kunst eV
typ výstavy: kolektivní