Dekadence: Bohemian Lands 1880-1914

termín: 2009/01/30 - 2009/05/10
instituce: Musée Félicien Rops
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výtvarníci přiřazeni k oběma výstavám, nezjištěno přesné rozmístění