Informel - 60. léta ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

termín: 2016/03/24 - 2016/06/19
instituce: Dům umění v Opavě
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
připojení autoři uvedení v Program GVU Ostrava - 172401