Umění Československa v období let 1918-1938

termín: 2018/03/03 - 2018/04/22
instituce: Galerie výtvarného umění v Náchodě
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
ochoz zámecké jízdárny