Inge Kosková: Čiara v čase (1985 - 2015)

termín: 2015/05/07 - 2015/06/07
instituce: Galéria 19
typ výstavy: autorská