Iniciativa a motiv

termín: 1960/01
instituce: Galerie mladých, U Řečických
typ výstavy: kolektivní