UMPRUM 2014: Vysoký čas spojování odlišeného a vrstvení materiálů v roce 2014/ High time for combining the disparate and layering materials in 2014

termín: 2015/01/21 - 2015/03/15
instituce: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
typ výstavy: kolektivní