Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity: Diplomové a klauzurní práce 1998 - 2003

termín: 2004
instituce: Galerie Opera
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
repríza