Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity: Diplomové a klauzurní práce 1998 - 2003

instituce, obec, adresa
Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava), Bezručovo nám. 13