J. F. Solan: kresby a obrazy

termín: 1976/11
instituce: Galerie Díla - ČFVU
typ výstavy: autorská

poznámka:
Výstavu uspořádal svaz výtvarných umělců, KO Ústí nad Labem
Galerie Díla Ústí nad Labem
Galerie Díla Liberec